Shihan certificate Wilko Vriesman


The dojo-cho of the Vriesman Dojo has received his Shihan certificate from Doshu Ueshiba Moriteru, in Hombu dojo, in Tokyo. Congraturations Wilko.